Lars Fahlgren från Gar-Bo lotsar dig steg för steg igenom alla beslut du måste fatta - val av tomt, husleverantör, entreprenör, försäkringar och besiktning.

Kursens innehåll: 

  • Tomt - Hur köper man tomt? Vad ska jag tänka på? Vad får jag bygga?
  • Bygglov/Bygganmälan - Hur läser jag en detaljplan? Vilka ritningar behöver jag?
  • Skriva avtal - Vilken entreprenadform ska jag välja?
  • Under byggtiden - Vilken kontroll och besiktning behövs? Hur beställer jag ändringsarbeten?
  • Försäkringar - Vilka försäkringar behövs under byggtiden? Vad är en byggfelsförsäkring och Färdigställandeförsäkring?
  • Avsluta affären - Hur går en slutbesiktning till, vad händer om byggnationen inte är färdig?
  • Efter inflyttning - Tvåårsbesiktning, underhåll, markplanering.
  • Teknik - energiregler, energibehovsberäkning, täthetskrav, tätskikt i våtrum.
  • Ekonomi - Bank och finansiering, produktions- och boendekostnadskalkyl, säkerheter.

Vi har samlat all information du behöver i en pärm. Där kan du läsa mer om olika moment under hela byggtiden. Varje kapitel avslutas med praktiska checklistor.


Kursen är utan kostnad. Vi bjuder på kaffe och smörgås under kvällen. 

Sista anmälningsdag är 28 februari.