Hoppa till textinnehållet

Räntetak

Räntetak passar er som vill förhindra att en rörlig ränta blir alltför dyr. Med ett räntetak sätter ni en övre gräns för den rörliga räntan på ett lån så att den aldrig överstiger en viss nivå - oavsett hur marknadsräntan utvecklas. 

Räntegolv

Räntegolv passar er som vill skydda sig mot en för låg avkastning. Med ett räntegolv lägger ni en minimigräns för vilken ränta placeringen ska ge - oavsett hur marknadsräntan utvecklas.

Mer om räntetak och räntegolv

  • Räntetak och räntegolv köps och säljs till aktuellt marknadspris.
  • Lägsta nominella belopp är 10 miljoner kronor.
  • Ett ramavtal tecknas med banken.
  • Premien betalas eller erhålls i procent på beloppet .
  • Räntetak respektive räntegolv kallas även Caps and Floors.

Fler sätt att hantera ränterisker