Hoppa till textinnehållet

Länka till sparbankenlidkoping.se

Länka gärna till sparbankenlidkoping.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till Sparbanken Lidköping.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till sparbankenlidkoping.se

  • När du länkar till sparbankenlidkoping.se vill vi gärna att namnet Sparbanken Lidköping ingår i länknamnet, till exempel "Sparbanken Lidköping", "Till Sparbanken Lidköpings webbplats", "Läs mer om Sparbanken Lidköpings bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Sparbanken Lidköping inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Sparbanken Lidköping.

Hantering av vår logotyp

Sparbanken Lidköping är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.

Vår gemensamma logotyp för Swedbank och Sparbankerna

I första hand ska alltid rätt logotyp användas. När det inte är möjligt kan vår gemensamma logotyp, ”Symbolen” utan ”Since 1820”, användas.

Gemensamma logotypen för Swedbank och Sparbankerna

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen ska vara minst halva höjden av symbolen.

Illustration på rekommenderat utrymme runt logotypen

När du ska hänvisa till Swedbank och Sparbankerna i text, skrivs ”Sparbankerna” med versalt ”S”.

Placera aldrig text i närheten av symbolen så att det kan uppfattas som en del av logotypen.

Behov att placera flera logotyper tillsammans?

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra, ska storleken vara så att den upplevs lika stor som övriga, exempelvis för betalnings- eller finansieringsalternativ.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sparbanken Lidköping före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till .

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Sparbanken Lidköping, efterfråga inloggningsuppgifter till Swedbank Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.

Ladda ner vår logotyp i färg