Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Kundpaket
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Trygga Sparkonto

  • Skydd av ditt sparkapital
  • Minst två bankdagars fördröjning vid uttag
  • Omfattas av insättningsgarantin
Äldre kvinna står och lutar sig mot en dörrkarm i sitt hus

Trygga Sparkonto ger dig lite extra trygghet. När du behöver göra ett uttag finns en fördröjning på minst två bankdagar innan pengarna är tillgängliga.

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Mer information om Trygga Sparkonto