Beviljad amorteringsbefrielse kommer att gälla fr.o.m. månaden efter att vi mottagit ansökan. Ränta betalas som vanligt.