Under våren 2020 fattade Sparbanken Lidköping beslut om ett kraftfullt stödpaket på 7 miljoner kronor i extra stöd riktat direkt till våra kunder och föreningar i bankens verksamhetsområde.

Sparbanken Lidköping har varit Lidköpings egen bank i mer än 185 år, i såväl goda som svåra tider. Just nu är det tuffa tider och stor oro i världen och detta drabbar såklart även Lidköping. Alla blir vi påverkade, både företag, föreningar och privatpersoner. Eftersom vi är en lokal bank där vårt resultat stannar i bygden har vi nu möjligheten att utöver alla våra övriga stora satsningar att stötta vårt verksamhetsområde med olika satsningar för att mildra effekterna av Covid-19.

Tack till dig som är kund i Sparbanken Lidköping. Det är tack vare dig som vi tillsammans kan göra den här insatsen för Lidköping.

#tillsammansärvisparbankenlidköping