Sparbanken Lidköping har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post:

Dataskyddsombud
Sparbanken Lidköping
Box 2410
531 02 Lidköping