Ledaren ska vara ett föredöme och verka för att:

  • Skapa en god gemenskap och stärka gruppen och individen
  • Främja mångfald och integration
  • Motverka mobbning
  • Främja en drog- och våldsfri miljö

Alla föreningar kan nominera en eldsjäl, inte bara idrottsföreningar!