Hoppa till textinnehållet

Skog och lantbruk

Vad är en hållbar investering?

En miljömässigt hållbar utveckling ska enligt oss även bidra socialt och ekonomiskt och stämma överens med Parisavtalets klimatmål. Gör skillnad för nästa generation med fossilfri och effektiv energiförsörjning samt förbättrad resurseffektivitet!

Aktuellt

Skogsägare och skogssektorn

Så kan EU:s taxonomi påverka det svenska skogsbruket.

 

 

Andreas Jansson, skogsspecialist på Swedbank, och andra skogskunniga ger tips kring skötsel, ekonomi och hållbarhet.

Månadsbrev

Tips och inspiration

Kontakta oss

Vi träffar gärna dig som är jord- och skogsbrukare ute på din gård.
Det ger oss en bättre bild av företaget och gör det lättare att diskutera kring drift och ekonomi. Välkommen att kontaka oss!

Linda Ewaldsson

Teamledare och Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Linda Ewdaldsson

Caroline Tobiasson

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Caroline Tobiasson

Carl-Anders Wellner

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Carl-Anders Wellner

Louise Åhlström

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk