Meny
Organisation
Sparbanksstiftelsen Lidköping

Finansiell information och rapporter

Tågbron Lidan

Här hittar du finansiell information från Sparbanken Lidköping. Läs våra senaste årsredovisningar och  delårsrapporter eller andra ekonomiska rapporter om likviditetsrisker, kapitaltäckning samt information om ersättningar.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Lidköping AB (516401-0166) periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.