Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Finansiell information

Tågbron Lidan

Här hittar du finansiell information från Sparbanken Lidköping så som årsredovisningar, delårsrapporter, likviditetsrisker, kapitaltäckning samt information om ersättningar.

Årsredovisning 2017

Banken redovisar per 2017-12-31 ett rörelseresultat på 158 mkr (120). Intäkterna har stigit med 43 mkr, där 19 mkr kommer från ökad utdelning på aktieinnehavet i Swedbank. En ökad affärsvolym har bidragit till att räntenettot ökat med 7 mkr till 80 mkr. Kostnaderna har ökat med 7 mkr, främst beroende på ökade kostnader för IT.

Affärsvolymen uppgår till 21 129 mkr, en ökning med 15 % (7) på 12 månader.
Bankens kapitalrelation uppgår vid årsskiftet till 26,8 % (28,0)


För ytterligare information kontakta:

Fredrik Blad, VD, 0510-54 55 01
Per Gunterberg, Ekonomichef, 0510-54 55 10

Andra finansiella rapporter om Sparbanken Lidköping

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Lidköping AB (516401-0166) periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Mer information om Sparbanken Lidköping

Kontakta oss

Sparbanksstiftelsen Lidköping