Först – lite juridik

Ett UF-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att du och de andra som driver UF-företaget är personligt ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget. Som omyndig kan man inte ingå avtal med banken, utan skriftligt godkännande av förmyndare. Därför rekommenderar vi, då det är möjligt, att företagets vd, firmatecknare och användare av banktjänster är myndiga.

1. Boka tid för möte på banken

Under UF-året får du/ni prova på hur det är att vara företagskund i banken och vi erbjuder produkter och tjänster utan avgift.
Boka tid för att öppna banktjänster till UF-företag

2. Förbered

 • Håll konstituerande möte
  Använd mallen för protokoll och dagordning för att få med rätt beslut och formuleringar. Se under Mallar på UF-sidan
 • Godkännande för omyndig
  Omyndigs förmyndare ska skriva under blanketten Godkännande av avtal för omyndig avseende UF-företagande.
 • Fyll i ansökan för UF-företag
  Vi erbjuder lösningar utifrån varje företags behov. Fyll i frågorna i blanketten Ansökan för UF-företag så utförligt som möjligt så vi förstår hur vi kan hjälpa till på bästa sätt.
 • Besök vår Ekonomibutik innan mötet
  Innan mötet på banken behöver du/ni besöka vår Ekonomibutik för att se till så att vi har korrekt uppgifter om dig som kund. Detta gäller även om du inte är kund hos oss idag, då behöver vi registrera dig i våra system för att senare kunna starta upp konto och banktjänster till UF-företaget.
  Därför behöver du svara på frågor

3. Ta med till banken

Alla medlemmar i UF-företaget ska vara med på mötet och ha med sig giltig legitimation.

 • Ta med följande till mötet:
 • Giltig legitimation (t.ex. ID-kort eller pass)
 • Ansökan för UF-företag
 • Protokoll från konstituerande möte
 • Registreringsbevis - skrivs ut från er profil på ungföretagsamhet.se
 • Godkännande för eventuell omyndig i företaget

Lycka till som företagare!