Hoppa till textinnehållet

Tänk på detta när du köper skog

Har du bestämt dig för att köpa skog och vet vad du ska ha den till? Då kan du börja ringa in var på kartan den bör ligga. För många är närhet och tillgänglighet viktigt. Andra äger skog på distans och tycker att det fungerar utmärkt.

– Allt beror på i vilket syfte du köper skogen. Ska du hitta en bra skog på distans bör du skaffa en partner som kan den lokala marknaden. Vi finns från norr till söder och är gärna bollplank till skogsspekulanter vad gäller lokal fastighetsmarknad och vi kan även tipsa om personer med hög skogskompetens lokalt, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk på Swedbank.

Tips till skogsköpare

Här är Ulfs bästa tips om vad man ska tänka på när man funderar på att köpa en skogsfastighet:

  • Bestäm syftet med köpet. Vad du vill ha skogen till?
  • Läs skogsbruksplanen. Är skogen löpande skött, hur ser åldersfördelningen ut?
  • Missa inte boniteten. Boniteten beskriver markens produktionsförmåga – den genomsnittliga tillväxten per hektar och år. Den påverkas bland annat av jordmånen, det lokala klimatet och fuktighetsförhållandena. Eftersom boniteten inte går att påverka, har den stor betydelse för fastighetens förmåga att ge avkastning över tid. Boniteten anges som ett tal, vanligen mellan 2 och 12, där 1 betyder att tillväxten i princip är obefintlig. Boniteten ska finnas med i alla skogsbruksplaner och prospekt.
  • Ta hjälp av skogskunniga för en bedömning på plats gällande både biologi och ekonomi.
  • Bedöm tillgängligheten. En i övrigt bra fastighet kan på sikt bli dyr om det till exempel saknas skogsvägar, men också om det finns berg, myrar och annat i terrängen som försvårar avverkning, skötsel och transporter. Hur påverkas ditt försäljningsnetto om marken är kuperad? Hur mycket extra kostar markberedning och plantering i delar av fastigheten som är svåra att nå?
  • Tänk till på finansiering, räkna, analysera och ta kontakt med banken i tid.
  • Tänk framåt. Det är lätt att stirra sig blind på det man har framför ögonen – det avverkningsbara. Men skogsbruk är långsiktigt. Därför är det viktigt att titta noga på åldersfördelningen. Hur ser ungskogen och planteringarna ut? Hur har röjningsarbetet skötts? Hur kommer den här skogen att se ut om tio, tjugo, trettio år?
  • Försök att förutse det oväntade. Hur sannolikt är det att fastigheten kommer att få miljörestriktioner när den byter ägare? Vilka anspråk kan kommuner och andra myndigheter tänkas ha på fastigheten i framtiden, för bostadsbyggande, vägar och annan infrastruktur?.

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till någon av våra 207 specialister som finns över hela landet. Du hittar dem här.