* Återkallelse

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallning av samtycke upphör framtida behandling av banken och banken kommer vidta åtgärder för att radera dina personuppgifter som är publicerade på bankens konton i sociala medier, digitala kanaler och hemsida.

Observera dock att banken ej kan garantera att publiceringen är spridd, delad eller sparad av andra personer i digitala kanaler där materialet har publicerats.

Ett återkallande av samtycke påverkar ej lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Ett återkallande av samtycke påverkar enbart lagligheten av behandlingen efter att samtycket återkallades.

För att återkalla ditt samtycke behöver du kontakta Marknadsavdelningen på Sparbanken Lidköping via telefon 0510-54 55 00.

Fullständig information om Sparbanken Lidköpings personuppgiftsbehandling finns på www.sparbankenlidkoping.se/GDPR