Skip to content

Juridiska tjänster - familjejuridik

Juridik är en del av vardagen. I många situationer är det viktigt att prata med någon som kan hjälpa dig att formulera dina avsikter och som vet vilka lagar och regler som gäller om du exempelvis ska bli sambo, gifta eller skilja dig eller om en närstående går bort. Kontakta vår familjejuridiska rådgivare på banken eller online tillsammans med vår samarbetsparner Lexly.

Juridisk hjälp - var och när du vill

Som kund i Sparbanken Lidköping kan vi hjälpa dig/er med*

Bouppteckning

Dödsboet ska värdera och göra en förteckning över de tillgångar och skulder som ingår i boet. Bouppteckning ska göras inom tre månader efter dödsfallet.

Arvskifte

Innan dödsboets tillgångar kan skiftas ska alla eventuella skulder, kostnader för begravning etc betalas. När skulder och kostnader betalats delas tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare.

* under förutsättning att ni är överens