Hoppa till textinnehållet

Rot och rut – så funkar det!

Två föräldrar och ett barn bär brädor tillsammans en sommardag

Vill du fixa hemma, men tänker låta någon annan göra jobbet? Om du vill anlita proffs som hjälper dig med städning eller trädgårdsarbete eller låta någon fackkunnig renovera ditt badrum kan du göra avdrag för det.

 

Arturo Arques är privatekonom på Swedbank och sparbankerna. Vi låter honom svara på de vanligaste frågorna om rut och rot.

Det pratas om rot och rut i lite olika sammanhang – men vad står de för egentligen?
– Rot är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Rut stod en gång i tiden för "rengöring, underhåll och tvätt". Idag omfattar ju avdraget betydligt mer än så, men de är båda skatteavdrag som man kan få göra för tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet.

Hur stora avdrag får man göra?
– Du kan få skattereduktion på sammanlagt 50 000 kronor för arbetskostnad för hushållsnära tjänster (rut) och reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot). För rotavdrag gäller som mest 30 procent av arbetskostnaden och för rutavdrag max 50 procent av arbetskostnaden.

Det arbete som utförts och betalats för under 2020 dras mot inkomstskatten samma år. Det är datumet som du betalar som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på. Arbetet måste dessutom vara utfört senast 31 januari året efter. Det är utföraren som gör avdraget på fakturan, men du behöver själv ha koll på hur mycket avdrag du har gjort under året. Utföraren har inte tillgång till dina uppgifter. Vet du med dig att du nått taket för dina avdrag kan det vara klokt att meddela utföraren det, så fakturan blir utan rot- eller rut-avdrag. Annars riskerar du kvarskatt i din deklaration. 

För vilka tjänster får man utnyttja rot och rut?
– Rot-avdraget gäller för reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av din bostad. Du måste äga och minst delvis bo i bostaden, så avdraget kan inte användas i hyresrätter. I rut-avdraget ingår numera inte bara städning utan till exempel också barnpassning, reparation av vitvaror och snöskottning. Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag. På skatteverket.se finns mer detaljerad info

Hur går det till att göra avdragen?
– Firman du anlitar gör avdragen, så det är redan ordnat när du får din faktura. Du är däremot själv skyldig att hålla reda på hur stora avdrag du gjort sammantaget, så att du inte överskrider maxgränsen. Skatteverket skickar därför löpande ut information till dig om hur stora avdrag du gjort. Du måste ha betalat för tjänsten elektroniskt, för att avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt ska synas. Det är helt enkelt för att affären ska vara spårbar.

Finns det något mer som är viktigt att tänka på?
– Två saker som är bra att tänka på är dels att rut- och rotavdrag räknas per person, vilket innebär att om ni är två personer i ett hushåll kan båda ha rätt till skattereduktion upp till 50 000 kronor. Det andra är att varje persons rut- och rotavdragen räknas ihop till maximalt 50 000 kronor. Har du använt 30 000 kronor i rutavdrag får du alltså bara göra 20 000 kronor i rotavdrag samma år, säger Arturo Arques.

Måste finnas inkomster att göra avdraget mot

Man måste också ha inkomster att göra avdraget emot. Du kan alltså inte få rot- eller rutavdrag utbetalade i rena pengar, utan avdragen kvittas mot andra skatter, avslutar Arturo Arques.