Denna prislista gäller från och med 2019-01-01. 
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.