Här samlar vi analyser om hur konjunkturutsikterna påverkar sektorerna svensk detaljhandel och kommersiella fastigheter. Rapporterna baseras på prognoserna i den senaste Swedbank Economic Outlook.