Om en person äger eller på annat sätt kontrollerar en juridisk person tillsammans med en eller flera närstående och deras kontroll tillsammans överstiger 25 procent ska det anges. Om de närstående kontrollerar lika stora andelar ska samtliga registreras som verklig huvudman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerad partner.

En person som indirekt äger eller kontrollerar en juridisk person ska också anses vara verklig huvudman. I dessa fall behöver vi information om alla led i ägarkedjan.

Om verklig huvudman saknas

Om det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar verksamheten saknas verklig huvudman. I dessa fall behöver vi ha information om verksamhetens VD, styrelseordförande eller en person som har motsvarande befattning. Du ska ange den av dessa personer som har störst kontroll över verksamheten. Om ingen av personerna har större kontroll än den andre, ska båda personerna anges.