Krediträntan är för närvarande 10,95 % (2023-05-11), rörlig. Årsavgift för Bankkort Mastercard: 300 kr. Vid en utnyttjad kredit i början av året på 10 000 kr är den effektiva räntan för närvarande 14,88 % och det sammanlagda belopp som ska betalas vid årets slut är 11 488 kr. Beloppet är uträknat utifrån att de avgifter som betalas utöver räntan räknas in i effektivräntan såsom om det vore en ränta.