Skip to content

Insättning på kontor

På vårt kontor kan vi hjälpa dig att sätta in kontanter på ditt bankkonto i Sparbanken Lidköping. Vid insättning av mynt tas en avgift ut (3 % av beloppet, minst 50 kr).

Kontantkassan är öppen:

Måndag kl 9:30-15:00
Torsdag kl 9:30-18:00

Därför ställer banken frågor

Så gör du en insättning i en Bankomat

  1. Sätt in ditt kort eller Blippa bankkortet mot symbolen för kontaktlösa köp. 
  2. Tryck din kod och Klar.
  3. Välj Sedelinsättning.
  4. Välj önskat konto.
  5. Ange belopp att sätta in.
  6. Placera sedlarna i inmatningsfacket (max 100 sedlar åt gången). När sedlarna är placerade i facket, tryck Fortsätt.
  7. Kontrollera att summan stämmer och tryck på Godkänn.
  8. Ta ditt kort och kvitto.

Källa: bankomat.se

Ingen insättning av mynt

Bankomats automater tar inte emot mynt och du kan inte sätta in dem någon annanstans. Du kan till exempel använda dina mynt i affärer som tar emot kontanter.