Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Kundpaket
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Styrelse och huvudmän

Stiftelsen förvaltas av en styrelse. Styrelsen utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 36 till antalet och av dessa utses 15 st av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun, 3 st av kommunfullmäktige i Götene kommun och 18 st av huvudmännen själva.

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Lidköping

Maria Källsson

Maria Källsson

Ordförande

Carl-Herman Hallqvist

Carl-Herman Hallqvist

Vice ordförande

Katarina Macli

Ledamot

Maria Andrae Svensson

Maria Andrae Svensson

Ledamot

Marie Pilfalk

Marie Pilfalk

Ledamot

Per Ola Enander

Per Ola Enander

Ledamot

Robert Börjeson

Robert Börjeson

Ledamot

Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Lidköping

Valda av kommunfullmäktige i Lidköping

 • Anders Löfving
 • Carina Ohlsson
 • Christian Poucette
 • Daniel Arthursson
 • Gustav Edvinsson
 • Fredrik Lönnerud
 • Håkan Sanderi
 • Jonas Krantz
 • Maria Edström
 • Mathias Andersson
 • Roger Persson
 • Sofia Hellberg
 • Tommy Gunnarsson
 • Ulrika Wernersson
 • Veronica Berling

Valda av kommunfullmäktige i Götene

 • Rinor Xhemshiti
 • Susanna Lundgren
 • Ulrika Karlsson

Valda av huvudmännen

 • Anders Rydén
 • Andreas Almqvist
 • Andreas Gustafsson
 • Anette Fransson
 • Cecilia Sunnemark
 • Cecilia Ryegård
 • Frida Ottersten
 • Henrik Andersson
 • Ida Karlsson
 • Jessica Fröjd
 • Karin Enerbäck
 • Marthin Pettersson
 • Paula Friman
 • Peter Trulsson
 • Petter Skarbäck
 • Sara Gyltman
 • Ulrika Teodorsson

Revisorer för Sparbanksstiftelsen Lidköping

Ordinarie revisor

Vald för ett år vid årsstämman år 2024

Johan Stenbäck, auktoriserad revisor, Deloitte

Revisorssuppleant

Vald för ett år vid årsstämman år 2024

Patrick Honeth, auktoriserad revisor, Deloitte

Sparbanksstiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen Västra Götaland.